Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: 69
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 350gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 69
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 350gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 68 - 6, 7, 8
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 68 - 1, 2, 4
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 6296 6297 6299
  Kích thước: 180 cm
  Trong lượng: 450 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 6290 6291 6294,95
  Kích thước: 180 cm
  Trong lượng: 450 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập693846