Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải màn - rèm
 • Mã số: 1072 1078
  Kích thước: 280cm
  Trong lượng: 710 gram/mét
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 1027 2007
  Kích thước: 280cm
  Trong lượng: 710 gram/mét
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: H 04 05 06
  Kích thước: 280cm
  Trong lượng: 670 gram/mét
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: H 01 02 03
  Kích thước: 280cm
  Trong lượng: 670 gram/mét
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 7683
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 60%C+40%Poly

 • Mã số: 7681
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 60%C+40%Poly

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online2

Lượt truy cập693914